سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اصول گرایی بااعلام برائت از اقای هاشمی رفسنجانی اثبات میشود
قریب به 50 روز پیش آنگاه که احمدی نژاد درمناظره تاریخی اش با مهندس
موسوی اعلام نمود، آنکه در اصل رقیب وی درانتخابات بوده نه موسوی است ونه
کروبی بلکه این هاشمی رفسنجانی است که به صحنه آمده و هدایتگر جریان رقیب
است، و قصد دارد تا سیاست «عبور از احمدی نژاد» را محقق سازد، بسیاری
مبهوت این جسارت و ادعا شدند! آنروز و روزهای بعد موسوی و کروبی تلاش
نمودند تا این فرضیه و ادعای احمدی نژاد را به شدت نفی کنند و آن را حربه
ای برای جنگ روانی ایجاد شده توسط احمدی نژاد معرفی نمایند. اما اثبات این
ادعا خیلی هم برای توده های ملت نیازمند دلیل و قرینه نبود و اکثریت ملت
به این حقیقت پی برده و انتخاب خود را در فضای دو قطبی احمدی نژاد- هاشمی
نمودند. بدون شک نقش سخنان دکتر احمدی نژاد در مناظره با موسوی در جلب
آراء قریب به 25 میلیونی وی در انتخابات دهم را نمی توان کتمان نمود و این
افشاگری بود که جریان مقابل را به شدت برآشفت و کینه دکتر را در دل آنها
پررنگ نمود!
گذر زمان از 13خرداد تا 26تیرماه به خوبی در مسیر اثبات
این فرضیه به چرخش درآمد و نماز جمعه دیگر نماد اثبات قطعی این ادعا بود
آنگاه که موسوی و کروبی به هاشمی اقتدا کردند.


+ نوشته شـــده در دوشنبه 89/8/10ساعــت 9:16 صبح تــوسط عباس | نظر