سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
. فتنه ای بزرگتر از دجال http://weblog.sarir209.com/archives/d

بسمه تعالی

.

 

http://weblog.sarir209.com/archives/devil.jpg

 مکتب امامت و ولایت همواره پیروان خود را به سوی حقیقت و فضیلت هدایت می کند.راه را روشن نموده درباره خاطرات و پرتگاه ها هشدار می دهد. به شیاطین و رهزنان اشاره می کند و بر این انذار پای می فشارد که مبادا رهروان این مکتب در اثر فتنه ها از صراط مستقیم الهی و راه خدا بلغزند و از مسیر ولایت خارج شوند. زنده و بالنده بودن مکتب ولایت علاوه بر اصل کلی مذکور، به این است که احادیث امامان معصوم در همه زمان ها رهگشاست بلکه گویی به مناسبت همین امروز صادر شده و ایشان برای حوادث و مسائل کنونی جامعه رهنمود داده اند.
از جمله این احادیث روایتی گرانقدر از حضرت رضا(ع) است که از فتنه ای بزرگ تر و سخت تر از فتنه دجال سخن گفته و شیعیان و پیروان کوی ولایت را بدان هشدار داده اند. البته آنچه ایشان فرموده اند مربوط به یک واقعه و یک شخص خاص نیست،بلکه اصلی کلی را بیان کرده اند. که برای رهپویان می تواند در هر زمانی مفید افتد.آن چه در این نوشتار به خوانندگان فهیم و گرامی تقدیم شده کلام بلند آن امام همام است که هر انسان فکور و فرزانه ای احساس می کند. آن حضرت برای راهنمایی پیروان مکتب خود در این زمینه سخن گفته اند .
فتنه ای شدید تر از دجال
 ایشان فرموده اند: «ان ممن یتخذ مودتنا اهل البیت لمن هو اشد فتنه علی شیعتنا من الدجال؛ از کسانی که دوستی و مودت ما اهل بیت را اتخاذ کرده اند افرادی هستند که فتنه آنان برای شیعیان ما از فتنه دجال نیز بزرگ تر و شدید تر است.1
در اینجا راوی از امام می پرسد:«یاابن رسول الله بماذا؟؛ای فرزند پیامبر این امر چگونه روی می دهد؟»امام می فرماید:«بموالاه اعدائنا و معاداه اولیائنا:با دوستی دشمنان و دشمنی دوستان ما»یعنی آن که فتنه می کند و فتنه او از دجال نیز سخت تر است. با دشمنان ما طرح دوستی می ریزد و با دوستان ما راه دشمنی و مخالفت را در پیش می گیرد.
سپس امام رضا(ع) فرمود:«انه اذا کان کذلک اختلط الحق بالباطل و اشتبه الامر فلم یعرف المؤمن من المنافق؛ چون این اتفاق روی داد حق با باطل به هم درآمیخته و مؤمن از منافق تشخیص داده نخواهد شد.»
و اما نکات جالب و مهم آن روایت
1- علت صدور این احادیث از امامان علیهم السلام
ولایت همان صراط مستقیم الهی و مسیر تعالی انسانی است که خداوند انسانها را آفریده است تا با طی این صراط به سر منزل مقصود و هدف خلقت یعنی بندگی و تکامل نایل آیند.این امر از همان آغاز آفرینش انسان در جهان محقق گردید.یعنی خداوند با فرمان سجده فرشتگان به آدم که حامل نور ولایت و نخستین مظهر آن در زمین بود به این حقیقت بزرگ اشاره فرمود که همه باید در برابر مظهر ولایت الهی یعنی امام و ولی خدا در هر زمان تسلیم و خاضع باشند،ولایت او را بپذیرند و رهرو مکتب او باشند تا: اولا فرمان خدا را اطاعت کرده باشند.
ثانیا از حوزه تسلط شیاطین خارج شوند.
ثالثا با طی این صراط مستقیم به تکامل رسیده و به مقام بندگی خداوند نایل آیند.
در این صورت روشن است که همه اهتمام شیطان برای فریب انسان ها در مرحله نخست خارج کردن آنها از مسیر ولایت الهی است (که در ولایت امام و رهبر الهی تجلی می یابد).بنابراین،اهتمام مؤمنان نیز باید در درجه نخست حفظ این سنگر باشد.اگر کسی از مسیر ولایت خارج شود از جاده اصلی منحرف شده و مقصود بزرگ شیطان محقق خواهد شد و آنگاه سوق دادن او به سوی گناهان و انحرافات دیگر برای شیطان بسیار آسان خواهد بود.
آیات بسیاری در قرآن با روایاتی معتبر به مساله ولایت ائمه علیهم السلام تاویل و تفسیر شده است که به عنوان «ایات الولایه»معروف است و برخی از علما آنها را جمع آوری کرده و کتابهای مستقلی را در این باره نوشته اند.2
این بدان معناست که خداوند متعال که خود چنین نظامی را بنا نهاده به مسئله ولایت و نقش اصلی آن در سعادت انسان ها عنایت کامل داشته است. امامان معصوم علیهم لسلام نیز با تأسی به خداوند برای هدایت و هشدار مؤمنان احادیث بسیاری در این زمینه بیان فرموده اند که در کتب روایی شبیه اهل سنت فراوان است.3
احادیث ایشان از یک سو ترغیب و تشویق انسانها به سوی ولایت است و از سوی دیگر هشدار بر این که مبادا مؤمنان در اثر فتنه های شیاطین انسانی از این جاده خارج و منحرف شوند.حدیث مذکور از امام رضا نیز در زمره همین روایات و بر اساس همین حقیقت است.
2- دجال کیست؟

 

  دجال مظهر دروغ و فریب است و در روشن ترین معنای لغوی آن انسان بسیار دروغگو و فریبنده است در فرهنگ دینی و خصوصا مکتب شیعه دجال مظهر گمراهی انسانها در برابر خط ولایت و امامان است که در زمان غیبت امام عصر در صدد فریب مؤمنان و منحرف کردن آنان از این خط بر می آید و ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد.4

آنچه گفتیم دلایل متعددی دارد که یکی از آنها همین روایت امام رضا است که از فتنه های بزرگ تر و سخت تر از دجال خبر داده است.هشدار امام رضا بیانگر این حقیقت است که در هر زمانی ممکن است شخصیت هایی از جنس دجال و بدتر و گمراه کننده تر از آن برای فریب شیعیان به پا خیزند.
پس شیعیان باید مراقب باشند فریب انها را نخورند.
در واقع امام رضا با تعبیر «سخت تر از دجال» این حقیقت را بیان کرده اند که در جامعه شیعه و اهل حق گاه کسانی پیدا می شوند که هم خود بسیار گمراهند و هم در صدد فریب دیگرانند و در این ارتباط از دجال نیز فریبکارانه تر عمل می کنند.چگونگی این ترفند و توطئه در ادامه حدیث آمده است که به آن اشاره خواهیم کرد.
3- ایستادن در برابر خط ولایت
این که دجال و یا بدتر از او در برابر خط ولایت می ایستد و این ویژگی بزرگ چنین افرادی به شمار می آید حداقل دارای دو دلیل است اول این که حضرت فرمود:« علی شیعتنا» فتنه اینان برای شیعیان ماست یعنی همانان که در خط ولایت حرکت می کنند و دلیل دوم این است که سردمداران خط دجال با دشمنان ولایت طرح دوستی ریخته و به دشمنی با دوستان ائمه برمی خیزند(موالاه اعدائنا و معاداه اولیائنا)
4-ادعای خط امام داشتن
5-نکته بسیار جالب در حدیث امام رضا(ع)این است که ایشان نمی فرماید اینان فتنه گران از دوستان ما هستند. بلکه می فرماید: اینان ادعای دوستی ما را دارند«اتخذ مودتنا اهل البیت»اتخاذ به معنای اخذ کردن و برگرفتن است که مفهوم ان با توجه به ویژگی فتنه گران (دوستی با دشمنان اهل بیت) همان ادعا کردن و استفاده ابزاری از محبت اهل بیت است. هم آنان که از محبت خاندان نبوت دم می زنند و ادعای خط امام را دارند.
6-معیار تشخیص حق از باطل چیست؟
7-حضرت امام رضا با ذکر ویژگی مهم فتنه گران مبنی بر دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان او هم پرده از ترفند آنان برداشته اند و هم معیار تشخیص حق و باطل از یکدیگر را بیان کرده اند.بر این اساس بزرگترین معیار در این عرصه همان ولایت و برائت است که لازمه ایمان شمرده شده است. در این بیان بزرگترین خط انحرافی دور شدن از مسیر ولایت و طرح دوستی ریختن با دشمنان ولایت معرفی گردیدعه است، و فتنه گرلان بدتر از دجال کسانی اند که در ظاهر ادعای محبت اهل بیت دارند اما در باطن به دشمنان اهل بیت سر سپرده اند و در پی اجرای منویات آنان برآمده اند. روشن است که هریک از دو مقوله ولایت و برائت آثار و نشانه های خاص خود را دارد که باید به گونه ای به منصه ظهور درآید تا صدق آنها آشکار گردد.
8-در مورد محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام کسی را می توان صادق شمرد که به مظاهر آن تن در دهد.
9-در زمان ما بزرگترین مظهر ولایت امامان معصوم در بعد دینی و سیاسی ولایت فقیه است.
بنابراین اگر کسی ولایت فقیه و اصول و مبانی حاکمیتی را که بر اساس ولایت بر پا شده نپذیرد،در حقیقت اصل ولایت ائمه را نپذیرفته است و اگر در مقابل ولایت فقیه و امام و حاکم مسلمین بایستد در مقابل خود امامان معصوم علیهم السلام ایستاده است.این، یک ملاک معقول و منطقی است و در اتقان و استحکام آن هیچ تردیدی وجود ندارد.
و در طرف دیگر، باز کسی را می توان در ولایت امامان، صادق دانست که از دشمنان آنان برائت جوید و آن را ابراز نماید.امام رضا(ع)در روایت دیگری فرمودند که برائت از دشمنان واجب و فریضه است.(5)
امام صادق(ع)نیز فرمودند:«کذب من ادعی محبتنا و لم یتبرا من عدونا؛دروغ می گوید آن که ادعای محبت ما را دارد، اما از دشمنان ما برائت نمی جوید»6
اگر آیات و روایات نیز این حقیقت را بیان نمی کرد،فطرت و عقلانیت همگان بر آن متفق بوده و تاکید داشتند.
از جمله نشانه ها و آثار این برائت برای علنی شدن،همان «مرگی» است که مردم ولایت مدار ایران در شعارهای کوبنده خود نثار دشمنان اسلام یعنی آمریکا و اسرائیل می کنند.اما نشانه فتنه گران دجال صفت این است که نه تنها چنین نمی کنند بلکه بر حذف چنین شعارهایی تاکید کرده و اهداف و سمت و سوی حرکت آنان با دشمنان خدا یکی است.
6- نفاق پنهان
از بیان حضرت رضا(ع)استفاده می شود که وقتی فتنه گران در نهان با دشمنان خدا طرح دوستی ریختند و در ظاهر دم از محبت اهل بیت زدند مسئله بر کسانی که معیار ولایت و برائت را ندارند مشتبه شده و بدین سان فتنه به وجود می اید و در این حال است که مؤمن از منافق تشخیص داده نمی شود و منافق خود را در لباس یک انسان مصلح دلسوز و محب اهل بی می نمایاند.
7-بصیرت تنها راه خنثی کردن فتنه هاامام رضا(ع) با لطافت و ظرافت تمام تنها راه خنثی کردن این گونه فتنه ها را معرفت و بصیرت معرفی فرموده است. اصل بیان احادیثی با چنین محتوایی تبیین خط روشن حق و ارائه ملاک تشخیص حق از باطل و در واقع بصیرت دادن به پیروان مکتب ولایت و اسلام ناب است.و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم و ضرورت بصیرت و شناخت تفسیر همین احادیث و روایات است که بر اساس آن میتوان نظام مبتنی بر ولایت امامان یعنی جمهوری اسلامی را حفظ و حراست نماید و دست دشمن را از توطئه و فتنه در آن کوتاه کرد. پایان بخش این مقاله را دو فراز از گفتار رهبر فرزانه انقلاب در ارتباط با لزوم بصیرت و ملاک و معیار فوق الذکر قرار می دهیم.
بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع پیچیده امروز است به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی را بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصره دشمن ببیند.
هر حرکتی که دشمنان خونی ملت و نظام اسلامی یعنی استکبار و صهیونیسم را خشمگین کند حرکتی صحیح و در مسیر حق است و هر اقدام و مسیری که آنها را خوشحال و ذوق زده کند و در تبلیغات و سیاستهایشان بر آن تأکید کنندمسیری کج, غلط و زاویه دار است.
با این معیار یعنی عکس العمل خشمگینانه یا شادمانه بیگانگان در مقابل حوادث و رویدادها در بسیاری از موارد می توان اشتباهات را دریافت و جبران کرد.


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/8/18ساعــت 8:44 عصر تــوسط عباس | نظر