ساعت ویکتوریا

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
هيشکي ندونه ! منکه مي دونم بازم ! مذاکره مي کنيد ! اگه تا حالا نکرده باشين !
و باز ! اوني که اين وسط قربوني ميشه من هستم !
جناب :"کيهاني" !
اين طرح شماست !؟ يا طرح ما !؟
ما که ميگم شامل شما هم ميشه ! ولي از طرحتون پيداس که ما رو بحساب نياوردين ! يعني از کجا که ديگري طرح ديگري نداشته باشه !؟
واگر ، و فقط اگر يه طرح ديگه اي هم باشه ، ايندو در کجا مطرح بشه !؟
اين نخستين پرسشي است که طرح شما رو به چالش ميکشه !
اما طرح جنگي شما !
پرسش نخست اينه که آيا فکري براي هزينه طرح خودتونم کردين !؟ مگه اينکه بفرماييد هزينه اي نداره ، که بسم الله !
و اگه داره از کجا تامين شده !؟ آيا مثلا با تومني گذاشتن روي فيش گاز مردم !؟ مثل همين که امروز مجلستون ! تصويب کرد !؟ در حاليکه :"سربازان" ميدون جنگ شما حتي فيش هاي قبلي رو نپرداختن ! چراکه مثل من بيکارن و درآمدي براي خرج يه روز جنگ شما ندارن ! مگر اينکه مثل زمان جنگ تحميلي بهم خرجيم بدين ! که از کجا !؟
در ضمن ! اقتصاد مقاومتي چي شد !؟ شد مقاومت جنگي مثلا !؟ اينکه در :"گام اول" م بود و نتيجش اينه که هست ! و نمونش مثل من !
راستي از :"گام دوم" چه خبر !؟
بس کنيد عباس آقا ! چهل ساله که هيمنا گفته ميشه و من نمونه اي از دستاوردش هستم !