سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی

بسم تعالی محاکمه سران فتنه سبز مانند فتنه 18 تیر فراموش نشود فتنه گران هیچ وقت دست از توطعه علیه جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت چرا که طبق آیه صریح قرآن کریم آنها وقتی راضی می شوند که ما از دینمان دست بکشیم برای اثبات این ادعا کافی است که به بعضی از تلاشهای مزبوحانه فتنه گران بعد از شکست سنگین در طول هشت ماه دفاع مهم قهرمانانه ملت ایران نظری بیندازیم بالاترین دغدغه فتنه گران سبز ، خاموشی آتشی است که برافروخته اند . و همه جناحهای فتنه سبز از آمریکا گرفته تا منافقین ، سلطنت طلب و عوامل داخلی برای حفظ و تداوم آتش فتنه خود را متعهد می دانند، امّا در میان جناحها شاید سلطنت طلبها هستند که بیشترین تعهد را از خود نشان دادند و ربع پهلوی در اظهاراتی گفته است : با تمام وجود از آن پشتیبانی می کنم . این جنبش از جمله بهترین چیزهائی بوده که به کشور ما در طول تاریخ هدیه شده است بعد از سلطنت طلب ها نمایندگان کنگره آمریکا بیشترین تعهد را قبال فتنه سبز از خود نشان داده اند و طی نامه ای اوباما را به پشتیبانی از فتنه سبز تشویق کردند و در نامه 70 نماینده کنگره آمریکا به اوباما آمده است که :گرچه تحریم های اقتصادی و تلاش برای انزدامی ایران در جامعه بین المللی ضروری است امّا معتقدیم بزرگ ترین ضربه به جمهوری اسلامی توسط مخالفان زده می شود و دولت آمریکا باید درکنار این گروه مبارز بایستد . در داخل هم جناحهائی از جمله حزب مشارکت نتوانسته دغدغد خودش را نسبت به خاموشی فتنه سبز پنهان نماید ، چرا که آقای علی شکوری راد از اعضای مرکز بت حزب مشارکت ، رهنمود های خنده داری را در خصوص تداوم فتنه سبز از خود بروز داده است و در اظهاراتی گفته است :در خیابان وقتی همدیگر را می بینید با بلند کردن انگشتان خود به علامت پیروزی به یکدیگر علامت بدهید با این ترتیب می بینیم که فتنه گران به جای توبه و عذرخواهی از ملت ایران همچنان در جهت فتنه گری و توطعه هستند . و هر چند این فتنه سبز در کنار خسارات زیادی که به ملت ایران وارد کرد برکاتی هم از جمله کنار رفتن نقاب ها ، افزایش بصیرت ملت ، غربان شدن مدعیان طرفدار انقلاب ، اتحاد ملی ، شتاب علمی و محوریت ولایت را به همراه داشت امّا اینکه کسی تصور کند این فتنه گران دست از فتنه بر دارند تصور خامی است و قوه قضائیه باید با اقتدار تمام و هر چه سریعتر حقوق ملت را از این خائنین به مملکت بگیرد و ریشه فتنه گری را به خشکاند تا ما در آینده شاهد 18 تیر های دیگری بناشیم

 

عباس ارباب  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ نوشته شـــده در شنبه 89/1/21ساعــت 7:26 صبح تــوسط عباس | نظر