سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آقای صانعی زیر پرچم صهیونیسها سینه می زنید

بسمه تعالی

آقای صانعی زیر پرچم صهیونیسها سینه می زنید

مؤمن از یک سوراخ چند بار باید گزیده شود ما چنانچه در فتنه 78 تمام خائنین به دین کشور را یک به یک به سزای اعمال و خیانتهای ننگینشان رسانده بودیم شاید هرگز فتنه 88 پدید نمی آید چنانچه امروز فتنه گران خائن و مزدور را رسوا و مجازات کنیم در حقیقت آینده جمهوری اسلامی را نسبت به فتنه های بعدی بیمه کرده ایم . بعد از تحرکات بی شرمانه و مسلحانه 25 بهمن که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از مردم بی گناه گردید و ماهیت پلید سران فتنه را در همراهی و همکاری با آنها پیش از پیش پدیدار ساخت و بسیاری از نخبگان ساکت در برائت از این سران فتنه گر به نطق درآمدند جای بسی تأسف است که بعضی که خود را منتسب به علما می دانند در این شرائط که ماهیت خیانت بار این فتنه گران آشکار شده است نه تنها از سران فتنه اعلام برائت نمی کنند بلکه به دستور اربابان خارج نشین از این فتنه گران حمایت هم می کنند صانعی در ادامه حمایت های خود از جریان فتنه وسران داخلی آن یک روز بعد از آنکه ابو الحسن بنی صدر مزدور سازمان سیا تأکید کرد که همه باید با تمام توان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دفاع کنند اقدام مسئولان جمهوری اسلامی علیه سران فتنه را غیر اسلامی و غیرانسانی دانست . یوسف صانعی با معترض سیاسی توصیف کردن آشوب طلبان ، حصر داخلی سران فتنه را که جنایات متعددی از جمله همراهی با دشمنان تابلو دار ایران ، زمینه سازی برای تحرک گروههای تروریستی و اقدامات ضد امنیت کشور را در کارنامه دارند غیر اسلامی و غیر انسانی دانست . با این ترتیب هیچ نیازی نیست که مسئولات قضائی و امنیتی کشور به خود زحمت بدهند و دنبال ریشه گروههای تروریستی و منافقین در داخل بگردند . بلکه بطور واضع و آشکار کسانی مانند صانعی که این چنین وقیحانه از تروریستهای تابلودار و منافقین حمایت می کنند ریشه این گروههای فتنه گر و جانی محسوب می شوند . البته مردم قبلا تکلیف خودشان را با این فتنه گران خائن به آرمان امام و انقلاب اسلامی مشخص کرده اند این مسئولین قضائی و امنیتی هستند که باید با این جرثو مه های منافق و مزدور برخورد نمایند تا دیگر بار کسانی پیدا نشوند که در روز روشن و با تابلوی حمایت از رژیم صهیونیستی از تفاله های داخلی آنها در کشور حمایت کنند


+ نوشته شـــده در یکشنبه 89/12/15ساعــت 7:5 صبح تــوسط عباس | نظر