سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
+ چادر به سرم چه باشکوه آمده است شیطان ز (حجابم) به ستوه آمده ا

+ بسمه تعالی

 چادر به سرم چه باشکوه آمده است 
شیطان ز (حجابم) به ستوه آمده است
.
خورشید اگر برهنه ازکوچه گذشت
تقلید نکن ز پشت کوه آمده است

.+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/7/9ساعــت 9:24 صبح تــوسط عباس | نظر