سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
اثبات نوکری امریکا(گفت و شنود)

بسمه تعالی

اثبات نوکری امریکا (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: «آلن ایر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اقدام مدعیان اصلاحات در تحریم انتخابات قدردانی کرده است.
گفت: ولی تحریم انتخابات را دو ماه قبل، خود آمریکایی ها به مدعیان اصلاحات توصیه کرده بودند.
گفتم: خب! «آلن ایر» هم به خاطر این که مدعیان اصلاحات همراه بامنافقین وسلطنت طلب ها دستورآمریکا را اجراء کرده انداز آنها تشکر کرده است.
گفت: یعنی اینکه مدعیان اصلاح طلب هم مانند منافقین و سلطنت طلب ها به نوکری آمریکا مفتخر شدند؟!
گفتم: شخصی که ادعای شاعری داشت در یکی از محافل ادبی، یک شعر بی سر و ته را خواند و بعد با هیجان از شعر خودش تعریف کرد. به او گفتند؛ رسم آن است که دیگران از شعر یک شاعر تعریف کنند و یارو گفت؛ 30 سال صبر کردم غیر از «زکی» چی شنیدم؟!

 


+ نوشته شـــده در دوشنبه 90/10/26ساعــت 9:10 صبح تــوسط عباس | نظر