سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
عتیقه (گفت و شنودکیهان)

بسمه تعالی

عتیقه (گفت و شنود)

گفت: فرح پهلوی در مصاحبه ای گفته است؛ «خوشحالم که گروه های اپوزیسیون به تدریج متوجه شده اند که فرزندم رضا پهلوی شایسته ترین فرد برای اداره کشور است»!
گفتم: راست میگه! از قدیم و ندیم گفته اند علف باید به دهن بزی شیرین بیاد!
گفت: بیوه شاه می گوید در یکی از محافل که تعدادی از اعضای گروه های مختلف اپوزیسیون در آن حضور داشتند به نظرات من توجه زیادی شده بود.
گفتم: به نظرات او یا به ثروت افسانه ای که از کیسه ملت غارت کرده و با خود برده اند.
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: در یک مجلس میهمانی، پیرزنی از یک آقا که به او خیره شده بود پرسید؛ ببخشید! شغل شما چیست؟ و یارو جواب داد «عتیقه فروش»!


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 90/10/29ساعــت 7:45 صبح تــوسط عباس | نظر