سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
شلیک به نظرات امام(ره)

سید محمد خاتمی: بارها گفته ام، در زمان غیبت معصوم چه کسی گفته که ما رسالت مسلمان کردن و تحمیل نظام خودمان به جهان را داریم؟   ??/?/??


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 87/4/19ساعــت 5:15 عصر تــوسط عباس | نظر