سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزه داری وگرسنگی بهترین پذیرایی خدا

بسمه تعالی

یک شب سه نفرکه فقیر بودند و تازه وارد مدینه شده بودند، در مسجد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از مردم خواستند که آنها را مهمان کنند. یکی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بردند، دیگری راحضرت امیر علیه السلام به منزل بردند و سومی را کسی پیدا نشد به منزل ببرد. لذا به ناچار در مسجد ماند و مهمان خدا شد. فردا که آن سه نفر مجداً به هم رسیدند، از شام شب گذشته ی هم سوال کردند. اولی گفت من در منزل پیامبر صل الله علیه و اله و سلم نان و سرکه خوردم. دومی گفت من در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام نان جو و نمک خوردم. سومی گفت ولی من تا صبح هرچه به سقف مسجد نگاه کردم بلکه خدا غذایی بفرستد، چیزی نرسید و شب را گرسنه به سر بردم. جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرود آمد و ماجرا برای حضرت نقل کرد و گفت: خداوند فرمود من هرجه در بهشت و کائناتم گشتم، غذایی بهتر ار گرسنگی نیافتم که در خور مهمانم باشد، لذا با گرسنگی از او پذیرایی کردم.

 + نوشته شـــده در دوشنبه 91/5/16ساعــت 9:13 صبح تــوسط عباس | نظر