همایش بزرگ انتخاباتی حزب الله با سخنرانی سیدحسن نصرالله برگزار می شود