سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ماموریت براندازان سبز در13 ابان

بسمه تعالی
فتنه گران سبز دنبال اجرای اهداف امریکا در 13 آبان 
مقام معظم رهبری در پیامشان به مناسبت یوم الله 13 آبان می فرمایند اگر کسی با عمل و گفتار خود به دشمن میدان ما نور میدهد ، روز 13 آبان یعنی روز اعلام پایداری ملت در برابر آمریکا را به روز ذلت تبدیل می کند . با تجربه ای که از برگزاری روز قدس بدست آمد و فتنه گران سبز نشان دادند که مشکل آنها مشکل انتخابات نیست مشکل آنها احمدی نژاد نیست بلکه آنها با انقلاب اسلامی دشمن هستند ،آنها با آرمانهای امام   ( ره ) مخالفند .روزقدس که میراث گرانبهای امام راحل (ره)
می باشد و همه ملتهای مسلمان و آزاده دنیا پیام امام (ره ) را درک کرده اند و در این روز علیه رژیم صهیونیستی و در جهت حمایت از فلسطین تظاهرات می کنند گروهی بازی خورده در جهت منافع استکبار شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را خط می زنند و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رامطرح کردند وباطرح شعار جمهوری ایرانی مقاصد ضد اسلامی وضد دینی خود را به نمایش گذاشتند تا در حقیقت خوراکی برای بوقهای استکباری تهیه کرده باشند . روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار و امریکاست و چنانچه کسانی بخواهند با هدف و شعاری غیر از این به صحنه بیایند قطعا خائنین به ملت ایران و مزدوران استکبار و امریکا هستند . چرا که کم رنگ کردن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل  ، مقابله با آموزه های امام راحل (ره) و قانون اساسی و در راستای خواست دشمنان انقلاب اسلامی است . و هر گونه مماشات نظام با این سربازان پیاده دشمن مجاز نیست و آنها چه بفهمند و چه نفهمند در زمین دشمن بازی میکنند ولذا 13ابان ازمونی دیگر برای همه مدعیان پیروی از ولایت و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد تا با برگزاری هر چه با شکوهتر روز ملی مبارزه با استکبار مشت محکمی بر دهان امریکاو اسرائیل و همه براندازان سبزوایادی داخلی وخارجی انها بکوبند وباتوجه به اینکه در راهپیمایی روز قدس نقاب ازچهره کریه براندازان سبز فرو افتاد ضروریست نیروی انتظامی با قدرت با قانون شکنان و تجمعات غیر قانونی برخورد نماید و مجالی به فتنه گران سبز برای اجرای مقاصد دشمن درکشور ندهد                          

 

عباس ارباب 09123264298


+ نوشته شـــده در یکشنبه 88/8/10ساعــت 4:2 عصر تــوسط عباس | نظر
لذاندازان سبزمجری اهداف امریکا در13ابان
بسمه تعالی
فتنه گران سبز دنبال اجرای اهداف امریکا در 13 آبان 
مقام معظم رهبری در پیامشان به مناسبت یوم الله 13 آبان می فرمایند اگر کسی با عمل و گفتار خود به دشمن میدان ما نور میدهد ، روز 13 آبان یعنی روز اعلام پایداری ملت در برابر آمریکا را به روز ذلت تبدیل می کند . با تجربه ای که از برگزاری روز قدس بدست آمد و فتنه گران سبز نشان دادند که مشکل آنها مشکل انتخابات نیست مشکل آنها احمدی نژاد نیست بلکه آنها با انقلاب اسلامی دشمن هستند ،آنها با آرمانهای امام   ( ره ) مخالفند .روزقدس که میراث گرانبهای امام راحل (ره)
می باشد و همه ملتهای مسلمان و آزاده دنیا پیام امام (ره ) را درک کرده اند و در این روز علیه رژیم صهیونیستی و در جهت حمایت از فلسطین تظاهرات می کنند گروهی بازی خورده در جهت منافع استکبار شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را خط می زنند و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رامطرح می کند که در حقیقت خوراکی برای بوقهای استکباری تهیه کرده باشند . روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار و امریکاست و چنانچه کسانی بخواهند با هدف و شعاری غیر از این به صحنه بیایند قطعا خائنین به ملت ایران و مزدوران استکبار و امریکا هستند . چرا که کم رنگ کردن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل  ، مقابله با آموزه های امام راحل (ره) و قانون اساسی و در راستای خواست دشمنان انقلاب اسلامی است . و هر گونه مماشات نظام با این سربازان پیاده دشمن مجاز نیست و آنها چه بفهمند و چه نفهمند در زمین دشمن بازی میکنند ولذا هیچ مجالی برای اجرای مقاصد دشمن نباید به آنها داد
عباس ارباب
+ نوشته شـــده در شنبه 88/8/9ساعــت 10:42 صبح تــوسط عباس | نظر