سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
اخراجی های 3 نمایش حقارت فتنه گران

بسم تعالی

اخراجی های 3 نمایش حقارت فتنه گران

اگر سینما در ایران همراه با  انقلاب رشد می کرد چه تحولی می توانست در کشور ایجاد کند ولی هرگز این اتفاق نیافتاد و سینما اکثراً در چنبره تنگ اهداف تجاری و مادی محصور ماند و ما هرگز نتوانستیم از هنر سینما به نحو اکمل در پیشبرد انقلاب استفاده کنیم . اما آمریکا توانست هنر سینما را در خدمت اهداف شیطانی خود بکاربگیرد و با احداث شهرک سینمائی هالیوود از این هنر معجزه گر قرن برای نشر فرهنگ خود علیه دیگر فرهنگ ها استفاده کند . لذا جا دارد در این اوضاع نابسامان سینمائی کار تمام کسانیکه را که با عشق و ارادت به ارزشهای والای اسلامی ، به خلق آثار فاخر سینمائی روی آورده اند ، ارج نهیم و از آنها پشتیبانی کنیم . امروز بر همه خصوصاً ارباب هنر تکلیف است که حماسه دفاع 8 ماهه نرم ملت ایران را به نمایش بگذارند و این پیروزی بزرگ ملت را در جنگ نرم با استکبار در داخل و خارج مرزهای ایران به سمع و نظر ملتها برسانند . اخراجی های 3 در حقیقت تلاش در جهت انجام این تکلیف الهی است که جا دارد ، امروز در قبال همه ناجوانمردی هائی که علیه اخراجی ها 3 در جریان است از آن دفاع کنیم . این ناجوانمردی ها تا آنجا پیش رفته که صدای اعتراض بعضی از طرفداران آنها را هم در آورده است . آقای ابطحی در مقابل جفائی که بر اخراجی های 3 از طرف بعضی ها که خود را مصداق خطاب فیلم می دانند ، رفته است می گوید : تحریم هر فیلمی از جنس کتابسوزی است . اگر محتوای فیلم اخراجی های 3 مورد قبول افرادی نیست ، پس از دیدن آن هم مورد قبول قرار نمی گیرد .نگران فهم جامعه نباید بود و پدر سالاری و دیکتاتوری بر اندیشه مردم را نباید ترویج داد اما گله آقای ده نمکی از مسئولینی که در قبال این دزدی و قاچاق فیلم سکوت کردند شنیدن دارد ، کارگردن فیلم می گوید : من کمی از کسانی که از امنیت شغلی دم می زنند و در برابر قاچاق اخراجی ها سکوت کردند دلگیرم ، سکوت این افراد بدتر از اعمال قاچاقچیان بود . البته نه تنها مسئولین بلکه ارباب جرائد هم مسئول هستند که از فیلم اخراجی های 3 دفاع کنند

عباس ارباب 


+ نوشته شـــده در سه شنبه 90/1/23ساعــت 8:23 صبح تــوسط عباس | نظر