سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اکنون در مقابل رئیس جمهور هم روسری ها را برمی دارند؛

http://گذشت تا روسری مقابل رئیس جمهور محبوبمان برداشته شد!jahanimages.com/images/docs/000162/n00162455-b.jpgسرویس جامعه جهان ـ مسعود یارضوی:
اکنون در مقابل رئیس جمهور هم روسری ها را برمی دارند؛
بلیه بدحجابی روز به روز در حال پیشرفت است. الگوهایی که همه روزه به جامعه معرفی می‌شوند عمدتا دارای حجاب ناکامل هستند. سوپر استارهای سینما که مدام در این سو و آن سو و به ویژه در رسانه ملی مورد توجه و تقدیر و اکرام قرار می گیرند اساسا با حجاب بیگانه و با بدحجابی کاملا آشنایند.

سال‌ های قبل تر که صحبت های برخی نزدیکان دولت مبنی بر اینکه حجاب در ایران اجباری نیست را می شنیدیم، می گذاشتیم به حساب اشتباه. اصلا ممکن بود ما بد فهمیده باشیم. اما نامه رئیس جمهور به وزیر کشور برای لغو گشت های ارشاد آب پاکی را ریخت روی دست بسیاری از ما.

ماجرا گذشت و به انتقاد مراجع رسیدیم. تقریبا همه گفتند اما کو گوش شنوا...؟!

هنوز هم انگار این همان دین جدید! است که دارد در کوچه خیابان های بسیاری از شهرهای کشورمان جولان می دهد. دین جدیدی که بسیاری از قیود پوشش برای مردان و زنان را با خود ندارد.

بحران انتقادها هنوز سرد نشده بود که رئیس جمهورمان، هم او که دوستش داشتیم و داریم، رسما در رسانه ملی اعلام کرد که با برخورد با بدحجابی مخالف است.

دلمان شکست.

دوستان دولت مثل همیشه به میدان آمدند که جبران کنند. می گفتند منظور رئیس جمهور این نبوده. می گفتند منظور رئیس جمهور مبارزه با بدحجابی بوده نه با بدحجاب‌ ها... می گفتند ما می گوییم اول فرهنگسازی.

حتی فرمانده ناجا به عنوان اصلی ترین نهاد ذیربط در زمینه برخوردها هم به صورتی کژدار و مریز با این قضیه برخورد و اظهار نظر کرد اما ادامه ماجرا نشان داد که اساسا همان حرف های خوبشان مثل برخورد با بدحجابی و فرهنگسازی هم یک مثنوی هفتاد من کاغذ است که تا به بار بیاید و سپس به بار بنشیند،‌ هیهات...

گفتند قانون حجاب و عفاف.

اولا که مصوب دولت خاتمی بود و ثانیا که در همین دولت هم به آن استشکال شد.

اما بالاخره از صافی تقنین گذشت و دست آخر به یکی از معاونان وزیر کشور برای اجرا سپرده شد. و همچنان این بدحجابی بود که در شهر و شهرها بیداد می کرد.

و گذشت تا اینکه روسری خبرنگار خارجی در مقابل رئیس جمهورمان نیز از سرش افتاد و ولی رئیس جمهورمان به جای ترک مصاحبه، همچنان به مصاحبه ادامه داد.

کار به جاهای باریکی رسیده است. شیخ حسین انصاریان هم لب به شکوه گشود و خیلی های دیگر. که چرا رئیس جمهور ساکت نشسته بود.

اما از ساختمان پاستور هنوز هم صدایی شنیده نمی شود. انگار از نظر پاستوری‌ها و از نظر آنها که سینه چاک جور کردن مصاحبه شخص اول دولت با رسانه های رنگ و وارنگ خارجی هستند، ماهایی که درد وجود بدحجابی را داریم، یک مشت اشتباه کننده و کم دان هستیم و بس.

ماهایی که هنوز هم سال های آخر جنگ را به خوبی به یاد می آوریم و عکس کبوتری سرخ بال را که نمادی از یک شهید بود و کنارش نوشته بود: "خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است..."


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 90/1/25ساعــت 10:23 صبح تــوسط عباس | نظر