سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند * خواجه آن است که باشد غم خدمت

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش * گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش .......................... دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند * خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش .......................... جای آن است که خون موج زند در دل لعل * زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش .......................... بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود * این همه قول و غزل تعبیه در منقارش .......................... ای که در کوچه معشوقه ما می‌گذری * بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش .......................... آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست * هر کجا هست خدایا به سلامت دارش .......................... صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل * جانب عشق عزیز است فرومگذارش .......................... صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه * به دو جام دگر آشفته شود دستارش .......................... دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود * نازپرورد وصال است مجو آزارش ..........................


+ نوشته شـــده در سه شنبه 90/3/10ساعــت 5:37 صبح تــوسط عباس | نظر