سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی+ این روزها یاس انقلابی در چهره و نگاه و رفتار برخی ان

بسمه تعالی

 این روزها یاس انقلابی در چهره و نگاه و رفتار برخی انقلابیها موج میزند
چرا؟
شاید یک دلیلش این باشد:
نه انقلاب را درست شناخته اند و نه سیاست را
این انقلاب متکی به فرد نبود
متکی به باور و اعتقاد راسخ دینی بود
نه مردم برای خاطر فردی انقلاب کردند و نه ردای انقلاب بر قامت افرادی معین دوخته شده
وقتی قد و قواره معرفتمان، همقد افراد باشد
با فرو ریختن افراد، انقلاب هم در نظرمان فرو خواهد ریخت
دیروزمنتظری و آذری قمی و ....امروز هاشمی و احمدی نژاد و فردا .....این انقلاب زمانی شکست خواهد خورد که پیوندهای معرفتی ما درباره انقلاب با قد و قواره افراد پیوند خورده و بالا آمده باشد. با سقوط افراد معرفت و ایمان ما هم سقوط خواهد کرد. بیائیم حساب انقلاب را از حساب افراد( و لو خوب) جدا کنیم. این رمز ماندگاری و پیروزی انقلاب است. 

عده ای با دلبستگی بیش از حد به افراد به خود را فریب میدهند و وقتی از او خلافی دیدند شروع میکنند به توجیه و تفسیر و تاویل. وقتی خلافها بزرگتر میشود و راهی برای توجیه نمی ماند شروع میکنند به تطبیق مفاهیم انقلاب با رفتارها و خلافهای آن فرد. وقتی باز هم جای توجیهی نمیماند برای حفظ قداست انقلاب و خدشه وارد نشدن بر شخصیت محبوب به ظاهر انقلابی، شروع میکنند به دادن شعار جدایی دین از سیاست - علی در کلبه درویشی

+ نوشته شـــده در دوشنبه 94/6/30ساعــت 10:40 صبح تــوسط عباس | نظر