سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی محاسبه سرانگشتی تاسیسات مکانیکی 2- دبی آب در گردش کند

2- دبی آب در گردش کندانسور چیلر :

GPM=Q/5000

Q: Cooling load (Btu/hr)

 

3- دبی آب در گردش برج خنک کن :

GPM=3 [GPM/TR]*TR

TR: Cooling load (Ref. Ton)

 

4- هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :

L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور

L(ft) : هد پمپ 

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

افت کلکتور = 5ft

افت فن کویل = 10ft

افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر) 

 

5- هد پمپ گردش آب برج خنک کن :

L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج

L(ft) : هد پمپ

l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن

افت کلکتور = 5ft

افت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)

افت برج = 30ft (از کاتالوگ برج خنک کن)

 

6- فرمول محاسبه انتقال حرارت :

Q=U.A.ΔT

Q (Btu/hr)

U ( Btu/hr.ft2.oF)

A (ft2)

 ΔT (oF)

 

7- تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید  (TR) = 12000 Btu/hr

Btu/hr / 4 = Kcal/hr

M3/hr * 4.4 = GPM

Gallons * 3.785 = Lit

CFM / 0.6 = M3/hr

HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts

 

8- محاسبه سطح مقطع دودکش :

A=0.02Q/H برای سوخت مایع و گاز

A=0.04Q/H برای سوخت جامد

A (cm2) : سطح مقطع دودکش

Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ

H (m) = h1 + 0.5h2

h1 : طول عمودی دودکش

h2 : طول افقی دودکش

 

9- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :

V(Lit) = TR / 4000

 TR: Cooling load (Ref. Ton)

 

10- محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :

d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)

Min : 1 ¼”

 

11- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :

V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000

 

12- محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :

d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت

d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت

Q (Kcal/hr)

 

13- محاسبه حجم منبع گازوئیل :

V (Lit) = GPH * 4 * N * n

GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها

N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)

n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)

 

 14– مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.

 

15- مصرف آب دیگ بخار :

GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)

 

16- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی

 

17- فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.08ΔT

Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی

CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی

 

 

18- محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)

 برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)

 

19- محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :

GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4

V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد

 

20- هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.

 

21- سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :

Low pressure : 15 psig

Medium pressure : 60 psig

High pressure : 100~150 psig

 

22- سرعت های مجاز :

Water : 1.5~3 m/s

Steam : 20 m/s

Air in pipe : 20 m/s

Air in duct (industrial) : 1050 ft/min

Air in duct (non industrial) : 900 ft/min

Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min

Air passing trough coils : 500 ft/min

Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min

Air passing from exhaust grills : 200 ft/min

 

23- محاسبه قطر کلکتور :

Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi

Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی

 

24- مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :

 مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500

مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000

 

25- محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :

Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150

 

26- محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :

Q(TR) = A(m2) / 25

 

27- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :

N = Q(Kcal/hr) / 125    (OR)

N = Q(Btu/hr) / 500

Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد

 

28- محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی : 

n = N * 0.75

N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند 27 محاسبه میگردد

 

29- محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :

Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4

L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد

N : تعداد طبقات ساختمان میباشد

 

30- ارتفاع نصب هود آشپزخانه های صنعتی 180 سانتیمتر از کف تمام شده آشپزخانه میباشد.

 

مقدار معادل با یک متر مکعب گاز طبیعی

ارزش حرارتی ویژه

سوخت

1 متر مکعب

9434 کیلو کالری در متر مکعب

1060  بی تی یو در فوت مکعب

گاز طبیعی لوله

 سر اسری

 

1.16 متر مکعب

8117 کیلو کالری در متر مکعب

912  بی تی یو در فوت مکعب

گاز طبیعی شیرین سرخس

0.862 کیلوگرم

 

10945 کیلو کالری درکیلوگرم

43431 بی تی یو درکیلوگرم

گاز طبیعی

1.158 لیتر

 

8148 کیلو کالری درلیتر

32320 بی تی یو درلیتر

نفت سفید

1.115 لیتر

 

8462 کیلو کالری درلیتر

33577 بی تی یو درلیتر

نفتگاز

1.087 لیتر

8680  کیلو کالری درلیتر

34444  بی تی یو درلیتر

نفتکوره

 

10.97 کیلو وات ساعت

860  کیلو کالری در کیلووات ساعت

3413 بی تی یو در کیلووات ساعت

برق

 

 

 

24300 بی تی یو درلیتر

گاز مایع

 

·       به ازای هر میلی متر رسوب در دیگهای بخار ، مصرف سوخت تا 8% افزایش می یابد ودر صورت وجود رسوب تا 14 میلی متر ، مصرف سوخت تابیش از 60% افزایش می یابد.

·       به ازای وجود هر میلی متر دوده در داخل لوله های فایر تیوب دیگهای بخار ، حدودا 7% مصرف سوخت افزایش مییابد .

·       اگر مشعل میزان نباشد بجای 67 لیتر ، دیگ بخار 100 لیتر سوخت استفاده میکند.

 در دیگ بخار جهت تولید 1 تن بخار ، 83 متر مکعب گاز  یا 67 لیتر گازوئیل یا مازوت استفاده میگردد.


+ نوشته شـــده در سه شنبه 95/1/31ساعــت 10:31 صبح تــوسط عباس | نظر