سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ساعت مرگ رژیمهای پلیسی امنیتی

ساعت مرگ رژیمهای پلیسی امنیتی


روزنامه القدس العربی امروز تداوم قیامهای مردم خاورمیانه رادر راستای از بین رفتن تمامی رژیمهای پلیسی امنیتی جهان عرب دانسته است.


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 90/4/23ساعــت 4:32 عصر تــوسط عباس | نظر