سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی شرط بر زمین مانده برجام راز ممنوعیت اجرای FATF محمد ا
محمد ایمانی فعال سیاسی و عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان نوشت: اجرای برجام از سوی دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبرانقلاب ، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور و تقصیر های فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوی که اکنون همه حتی دولتمردان به #نقض_سیستماتیک برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند ؛ چنین توافق یک سویه ای یعنی #خسارت_محض.  همین جا، نقطه عزیمت جهت قضاوت  و تصمیم گیری درباره اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام #FATF است. کارنامه مردودی دولت ووزارت خارجه در ماجرای برجام و اجرای تعهدات، بدون آن که تحریم ها لغو و امتیاز مد نظر ایران واگذار شود، هر خردمندی را به توقف وا می دارد.
 
ماجرای FATF البته از جهاتی خسارت بارتر و خطرناک تر است؛ هم خود تحریمی است و هم اطلاعات مالی و بانکی کشور را در دسترس دشمنان می گذارد و هم ارتباط ایران با بازو های اقتدارش در منطقه را قطع می کند، ضمن اینکه همانند برجام هیچ تضمینی در حوزه تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. از نظر نظام و رهبری ، امضای وزیر اقتصاد پای اکشن پای FATF فاقد اعتبار و غیر قانونی است. این موضوع صراحتا به دولت ابلاغ شده است اما برخی مدیران _ گویا که آتو دست غرب داشته باشند _ خود را به تجاهل زده و می کوشند با دور زدن حکم ابلاغی ، نظام را مقابل عمل انجام شده قرار دهند و شگرد راه بینداز و جا بینداز راادامه دهند. این رویکرد ضمن اینکه غیر قانونی است، خیانت هم هست. و می تواند دولت  را از موضع خطا در ماجرای برجام ، به موضع اتهام خیانت بکشاند.

+ نوشته شـــده در یکشنبه 95/7/11ساعــت 9:13 صبح تــوسط عباس | نظر