سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
»» شاعره جوان ،ایات القرمزی ازبحرین

بسمه تعالی

»» شاعره جوان ، ما زندگی در قصر را نمیخواهیم و هوای ریاست هم در سر نداریم ما مردمانی هستیم که ذلت و بدبختی را از بین خواهیم برد. ما انسان هایی هستیم که بدون اعمال خشونت ظلم را از اساس ریشه کن خواهد کرد چرا که نمیخواهیم مردم در ضعف و بیچارگی خود باقی بمانند ... ترجمه بخش هایی از اشعار آیات القرمزی شاعره شهید بحرین


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 90/5/27ساعــت 9:13 صبح تــوسط عباس | نظر