سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین

)

السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولادالحسین::
ای بدن توغرق خون             وی سروروت لاله گون 
گرد  حرم  دویده ام              صفاو  مروه   دیده ام
هیچ  کجا برای من              کرب بلا  نمی شود

+ نوشته شـــده در دوشنبه 98/6/11ساعــت 9:17 صبح تــوسط عباس | نظر