سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بسمه تعالی ای دو جهـان طـور تجلاّی تو روی خـدا روی دلآرای ت
مست نام علی (علیه‌السلام)

مست نام علی (علیه‌السلام)[ صلوات یادت نره ]

ای دو جهـان طـور تجلاّی تو

گنــج خداونــد، تـولاّی تــو

ارض و سما خاک کف پای تو

روی خـدا روی دل‌آرای تـو

                            روح دو پهلوی نبی، همسرت

                             بیـت خــدا زادگـهِ مـادرت

وجه خدا، جان محمّد علی

فـاتح میــدان محمّد علی

باغ و گلستان محمّد علی

تمـام قــرآن محمّد علی

                          فوق همه خلق و همانندِ خلق

                          عبـد خداونـد و خداونـدِ خلق


+ نوشته شـــده در یکشنبه 98/12/18ساعــت 11:57 صبح تــوسط عباس | نظر