سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ملاحظاتی در باب اهمیت مرحله دوم انتخابات

بسمه تعالی

ملاحظاتی در باب اهمیت مرحله دوم انتخابات/مهدى سعیدى

                               

 

  بصیرت ـ  سیاسی     

 

مروری بر وضعیت مرحله دوم انتخابات به خوبی نشان می دهد که بخشی از این انتخاب ها در مراکزی باقی مانده اند که نمایندگان تأثیرگذاری در آنها حضور دارند. این حساسیت و اهمیت را بیش از دیگر نقاط می توان در شهر تهران مشاهده ترد که به عبارتی بخشی از نمایندگان فعال و تأثیرگذار مجلس هشتم...

 

این دور از انتخابات از جهات مختلفی حائز اهمیت است که به برخی از موارد آن اشاره می گردد:

1- حضور در پای صندوق های رأی در مرحله دوم همچون مرحله اول می تواند نشان از اقتدار و پشتوانه مردمی نظام مردم سالار دینی باشد. در شرایطی که فشارهای بین المللی غرب برای غلبه بر ایستادگی جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر شده و با حربه ارعاب و تحریم در تلاشند تا نظام اسلامی را به تغییر رفتار وادار تنند، مسئولان نظام اسلامی برای ایستادگی بر آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع از منافع ملی بیش از پیش به حضور ملت در پای صندوق های رأی نیازمندند. حضور پرشور ملت در روز 15 اردیبهشت می تواند بار دیگر عمق استراتچژیک نظام اسلامی را که تا اعماق قلوب ملت ایران ریشه دوانده است به رخ دشمنان بکشد و آنان را از هرگونه توطئه افکنی مأیوس تند.

2- انتخابات پرشور 12 اسفندماه تنها توانست بخشی از نمایندگان مجلس را راهی بهارستان تند و تکلیف تقریباً 65 کرسی به مرحله دوم کشیده شد. بدین ترتیب قریب به یک پنجم کرسی های مجلس همچنان باقی مانده و تکلیف آن به انتخابات مرحله دوم موکول شده است. این تعداد در شکل گیری مجلس بسیار تأثیرگذار بوده و برای فهم اهمیت آن کافی است بدانیم که تعداد آن از اعضای فراکسیون اقلیت در مجلس هشتم بیشتر است.

3- یکی از مولفه های شکل گیری مجلس مقتدر، آن است که نمایندگان آن با رای بالایی وارد مجلس شوند. به همین خاطر است که طبق قانون انتخابات مجلس، نامزدهایی می توانند در مرحله اول وارد مجلس شوند که ضمن کسب بیشترین آرا، حداقل بیش از یک چهارم کل آرا را نیز کسب کرده باشند. در غیر این صورت حتی در صورت کسب رتبه اول، باز هم نخواهند توانست وارد مجلس شوند و در مرحله دوم بار دیگر باید به رقابت بپردازند. این مسئله اهمیت داشتن پشتوانه قوی رأی را برای نمایندگان مجلس آشکار می سازد و لذاست که ضروری است تا ملت همیشه در صحنه برای انتخاب نماینده ای با پشتوانه رأی بالا، به صحنه آیند و بار دیگر بر شور انتخابات بیفزایند.

4- رقابت ایجاد شده در درون جریان اصولگرا با شکل گیری دو فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری، بر حساسیت ها و جذابیت های رقابت های انتخاباتی این دور از مجلس افزوده است. و همین رقابت حساس و پایاپای بود که منجر شد تا در شهر بزرگی چون تهران تکلیف 25 نماینده از 30 نماینده آن به مرحله دوم کشیده شود. در این رقابت پایاپای و نزدیک به همین حتی یک رأی نیز تعیین کننده خواهد بود. لذا هواداران هر دو جناح برای پیروزی جریان مورد قبول خود نباید کار را نیمه تمام رها کنند و باید با تمام توان در انتخابات 15 اردیبهشت حضور یابند.

5- مروری بر وضعیت مرحله دوم انتخابات به خوبی نشان می دهد که بخشی از این انتخاب ها در مراکزی باقی مانده اند که نمایندگان تأثیرگذاری در آنها حضور دارند. این حساسیت و اهمیت را بیش از دیگر نقاط می توان در شهر تهران مشاهده ترد که به عبارتی بخشی از نمایندگان فعال و تأثیرگذار مجلس هشتم همچنان نتوانسته اند در این شهر وارد مجلس نهم شوند. ضمن آنکه همانطور که گفته شد در پی شکل گیری رقابت دو جریان جبهه متحد و جبهه پایداری، رئوس این دو جریان و چهره های تأثیرگذار آنها اغلب در تهران نامزد شده اند و تکلیف انتخاب آنان به مرحله دوم کشیده شده است! این مسئله، ضرورت مشارکت فعال در دور دوم انتخابات را در این مراکز بیشتر کرده تا با حضور ملت در پای صندوق های رأی، بر کارآمدی مجلس نهم افزوده شود.

6- نکته آخر، مسئله سهل بودن حضور مردم در انتخابات مرحله دوم است. به واقع غربال شدن نامزدها و حذف بخشی از ایشان که از هواداران کمتری برخوردار بودند، کار را برای انتخاب مردم آسان کرده است. این مسئله باز هم بیش از هر جای دیگر در تهران خود را نشان می دهد که در مرحله اول مردم مجبور بودند از میان صدها گزینه تنها به 30 نفر رأی دهند. این گستره هرچند به ظاهر حق انتخاب افراد را گسترش می دهد، اما از دیگر سوی، خود حالت بازدارندگی نیز دارد و نوعی سردرگمی را برای شرکت کنندگان به همراه می آورد. این مشکل در مرحله دوم رفع شده به نحوی که در تهران برای انتخاب 25 نماینده تنها 50 گزینه وجود دارد. چهره هایی که اغلب آنها نیز تا حدی برای توده های ملت شناخته شده اند و یا در صورت عدم شناخت نیز امکان تحقیق درباره آنان به دلیل محدود بودن وجود دارد.

ضمن آنکه کاستن از تعداد نامزدها از لحاظ اجرایی نیز کار را آسان کرده و از معطلی در صفوف طولانی انتخابات نیز خواهد کاست و مردم با سهولت بیشتری در پای صندوق های رأی حاضر خواهند شد.


+ نوشته شـــده در شنبه 91/1/26ساعــت 11:23 صبح تــوسط عباس | نظر