سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نقشه سیا در رابطه با فرهنگ عاشورا

بسمه تعالی

نقشه سیا در رابطه با فرهنگ عاشورا

اخیرا کتابی به نام «نقشه ای برای جدایی مکاتب الهی» در امریکا انتشار یافته که در آن گفتگوی مفصلی با دکتر مایکل برانت یکی از معاونان سابق سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ) انجام شده است.1 او در این زمینه می گوید: «بعد از مدت ها تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت، در انقلاب ایران تاثیر گذار بوده است. ما همچنین به این نتیجه دست یافتیم که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب فعال و پویا هستند. در این گرد همایی تصویب شد کهبر روی مذهب شیعه تحقیقات بیشتری صورت گیرد و طبق این تحقیقات،برنامه ریزی هایی داشته باشیم. به همین منظور، چهل میلیون دلار بودجه برای آن اختصاص دادیم و این پروژه در سه مرحله به ترتیب زی انجام شد... پس از نظر سنجی ها و جمع آوری اطلاعات از سراسر جهان، به نتایج مهمی دست یافتیم، متوجه شدیم که قدرت مذهب شیعه در دست مراجع و روحانیت می باشد... این تحقیقات مارا به این نتیجه رساند که به طور مستقیم نمی توان با مذهب شیعه رودررو شد و امکان پیروزی بر آن بسیار سخت است و باید پشت پرده کار کنیم. ما به جای ضرب المثل انگلیسی «اختلاف بیانداز، حکومت کن!» از سیاست « اختلاف بیانداز، نابود کن!»  استفاده کردیم و در همین راستا-این قسمت در نوشته اصلی وجود ندارد- حمایت از افرادی که با مذهب شیعه اختلاف نظر دارند و ترویج کافر بودن شیعیان به گونه ای که در زمان مناسب علیه آنها توسط دیگر مذاهب اعلام جهاد شود. همچنین باید تبلیغات گسترده ای را علیه مراجع و رهبران دینی شیعه صورت دهیم تا آنها مقبولیت خود را در میان مردم از دست بدهند.

یکی دیگر از مواردی که باید روی آن کار می کردیم، موضوع فرهنگ عاشورا و شهادت طلبی بود که هر ساله شیعیان با برگذاری مراسمی این فرهنگ را زنده نگه میدارند. ما تصمیم گرفتیم با حمایت های مالی برخی سخنرانان و مداحان و برگذار کنندگان اصلی اینگونه مراسم که افراد سودجو و فرصت طلب هستند،عقاید و بنیان های شیعه و فرهنگ شهادت طلبی را سست و متزلزل کنیم و مسائل انحرافی در آن به وجود آوریم،به گونه ای که شیعه یک گروه جاهل و خرافاتی در نظر آید. در مرحله بعد، باید مطالب فراوانی علیه مراجع شیعه جمع آوری شده و به وسیله مداحان و نویسندگان سودجو انتشار دهیم و تا سال 1389 مرجعیت را (که سد راه اصلی اهداف ما می باشند) تضعیف کرده و آنان را به دست خود شیعیان و دیگر مذاهب اسلامی نابود کنیم و در نهایت تیر خلاص را بر این فرهنگ و مذهب بزنیم.» 2


+ نوشته شـــده در دوشنبه 91/3/29ساعــت 8:36 صبح تــوسط عباس | نظر