سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وزارت کشور بجای ابراز سلیقه شخصی قانون را اچرا کند

وزارت کشور قانون امنیت اجتماعی را اجراء کند

 

آقای افشار معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور درمصاحبه با خبرنگار روزنامه جوان گفته است : درحال حاضر دوران گشت های ارشاد تمام شده است و نیروی انتظامی هم هیچ تمایلی برای راه اندازی این نوع گشت ها در جامعه ندارد و تنها فعالیتهای فرهنگی می تواند تاثیرگذار باشد . آقای افشار و تمام کسانیکه به خودشان اجازه می دهند سلیقه های خود را جایگزین قانون کنند باید بدانند که آنها در موقعیت مجری می باشند و حق اعمال سلیقه های خود را بجای قانون ندارند و باید قانون را مو به مو اجراء کنند و اگر چنانچه در موقع اجراء کاستی هائی وجود داشت لازم است نارسائی ها را به قانون گذار که شورای عالی انقلاب فرهنگی است ارجاع نمایند . امّا اینکه نیروی انتظامی تمایلی برای اجرای قانون ندارد این حرف بسیار غلطی است چرا که فلسفه وجودی نیروی انتظامی برای اجرای قانون است وچنانچه نیروی انتظامی کمبودهائی برای اجرای قانون دارد باید این کمبودها برطرف شود . و این حقیقت مسلم هم پذیرفته شده است که برای ایجاد امنیت اجتماعی همانطور که قانونگزار تصویب کرده است در هر دو بعد یعنی  فرهنگی و اجرائی باید اقدام شود و این اقدامات هم باید مستمر و پیوسته باشد و هر نوع گسیختگی به هر دلیل خسارات جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت باندهائی که بطور سازمان یافته در امنیت اجتماعی اخلال می کنند و بودجه های سر سام آوری را در جهت تخریب فرهنگ کشور هزینه می کنند هرگز با ارشادات فرهنگی دست از کار کثیف و آلوده خود بر نخواهند داشت و هیچ راهی برای برخورد اجرائی با این دام گستران فساد و تباهی وجود نخواهد داشت . امّا اینکه در کنار این کار اجرائی باید کارهای فرهنگی هم انجام شود حرف بسیار درستی است ، و نه تنها باید کار فرهنگی انجام شود بلکه اساساً باید پرسید چرا کارهای فرهنگی تعطیل شده که امروز بگوئیم باید کارهای فرهنگی انجام شود کارهای فرهنگی در هیچ زمانی تعطیل نبوده و نباید تعطیل شود بلکه اگر سازمانی و یا تشکیلات فرهنگی در انجام مأموریت های خود کوتاهی کرده و یا می کند مسئول است و باید جوابگو باشد . امّا اگر کسی بیاید و بگوید این سازمانها ونهادهای فرهنگی این صدا سیما و رسانه ها کافی نیستند و یا هماهنگ عمل نمی کنند بله این حرف درستی است کار فرهنگی باید با فرماندهی واحد و هماهنگ و پیوسته و هدف دار انجام گیرد و این محقق نخواهد شد مگر اینکه به توصیه امام راحل آن پیر سفر کرده عمل کنیم و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را هرچه زودتر ایجاد کنیم . و تا آن زمان ، ضروریست بدون فوت وقت و بدون اعمال سلیقه های شخصی قانون را اجراء کنیم . و آنچه که مهم است اجرای قانون است ، و چنانچه نیروی انتظامی به هر دلیلی از اجرای قانون استنکاف داشته باشد لزوماً دستگاه دیگری باید این مهم را به انجام برساند               

 


+ نوشته شـــده در دوشنبه 89/3/17ساعــت 8:31 عصر تــوسط عباس | نظر