سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سیری در قیامت

 هنگامیکه ساعت قیامت فرارسد خداوند جل وعلی فرمان نفخه سور رامیدهد وحضرت اسرافیل بلادرنگ در سور میدمدو بجز چهار فرشته اعظم جبرئیل و میکائیل واسرافیل وعزرائیل همه خلایق می میرند.انگاه پروردگار قادر ازعزرائیل میپرسدچه کسانی باقی مانده اند ؟ عزرائیل درچواب میگوید :فقط ماچهار فرشته خداوند سپس به عزرائیل امر میکند که ان سه فرشته را قبض روح کند عزرائیل بلافاصله امتثال فرمان میکند .بعد از این حق تعالی می پرسد :چه کسی باقی مانده؟ جواب میدهد: بنده ضعیف تو ، به عزرائیل خطاب رسد تو هم بمیر . دراین موقع عزرائیل چنان صیحه ای میزندکه اگرمردم پیش از مردنشان انرا شنیده بودند همه ازوحشت میمردند . اینجاست که عزرائیل تلخی مرگ را می چشد ومی گوید:اگر می دانستم مرگ به این سختی است بامومنین بیشتر مدارا می کردم .            در این موقع کسی زنده نمی ماند وخداوند خطاب    میکند :ای دنیا کجارفتند پادشاهان ،شاهزادگان ،ستمگران و ثروتمندانی که حقوق واجب را ادانکردند و  امروز پادشاهی ازان چه کسی است ؟چون          کسی    پاسخ نگوید خود می فرماید: پادشاهی از ان  خدای  یکتای توانمند  است . سپس   طومار    اسمانها وستارگان رادرهم می پیچدو کوهها رامتلاشی     میسازد وزمین رابه زمینی که دران معصیت نشده    باشد  تبدیل  میکند   زمینی  که   خونی   بناحق   در ان نریخته ووسیع و گسترده  باشد و کوه و  تپه   و  گیاهی دران وجود نداردچنانگه دراغاز چنین بوده سپس به آسمانها دستور میدهد که چهل شبانه روز برزمین باران ببارد تا زمین سیراب شود وبعد ازمدتی که فقط خدا میداند جبرئیل و میکائیل واسرافیل وحاملان عرش را زنده نماید وبه اسرافیل فرمان دهد که در صوربدمداسرافیل بی درنگ امتثال فرمان می کند ودرصور میدمد وارواح خلایق مانند مور و ملخ از صور بیرون ایند و میان زمین و اسمان پر میکنند و در زمین به جسدهای خودکه در قبرهاخوابیده ملحق میشوند و به امر خدا زنده شده و از قبرها بیرون ایند در حالی که چشمهایشان از شرم و ترس به زیر افتاده و پرده ای از ذلت انها را پوشانده است بله این همان روزی است که به انها وعده داده شده بود سپس خلایق از ابتدا تا انتهای خلقت گروه گروه همراه معبودشان، معبودى که در دنیا از آن پیروى مى‌کردند و دل به آن داده بودند با جسم خاکى در صحراى محشر، خود را در پیشگاه خالق هستی، خداوند حى قیوم مى‌یابند و همه با تعجب وحیرت مى‌گویند واى بر ما     چه کسى ما را از  خوابگاهمان به  اینجا  آورد ؟  


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 89/3/19ساعــت 4:43 عصر تــوسط عباس | نظر