سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
لیست سفرهای خارجی خانواده هاشمی در سال 91

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فاطر، امارات متحده عربی بیشترین سهم را در سفرهای خارج از کشور خانواده هاشمی رفسنجانی داشته است.

فرانسه، پاراگوئه، ترکیه، آلمان عراق، مالزی، قبرس و انگلیس دیگر مقصدهای خانواده هاشمی رفسنجانی بوده است.

لیست این سفرها به شرح ذیل است:

 

نام                                            مقصد             تاریخ رفت              تاریخ برگشت             توضیحات

عفت مرعشی                          امارات              91/6/6                 91/6/27             به مکه هم رفته است

فاطمه هاشمی                           امارات             91/1/7                   91/1/13

فاطمه هاشمی                           امارات              91/2/12                 91/2/16

فاطمه هاشمی                          فرانسه                91/3/5                   91/3/26           بازگشت از انگلیس

فاطمه هاشمی                          امارات               91/6/6                   91/6/27

فاطمه هاشمی                          امارات              91/6/29                   مشخص نیست

محسن هاشمی                        پاراگوئه               90/12/29             91/1/12             بازکشت از قطر

محسن  هاشمی                      ترکیه                    91/1/30                 91/2/5               بازگشت از لبنان

محسن هاشمی                        آلمان                     91/4/18                91/4/29

محسن هاشمی                        امارات                  91/5/15                  91/5/18

محسن هاشمی                         آلمان                   91/5/26                    91/6/21

یاسر هاشمی                           آلمان                    90/12/19                91/1/13

یاسر هاشمی                          عراق                       91/1/17                 91/1/19

یاسر هاشمی                          امارات                     91/2/3                    91/2/14

یاسر هاشمی                           امارات                    91/2/23                  91/3/1

یاسر هاشمی                           امارات                     91/4/10                91/4/21

یاسر هاشمی                           مالزی                        91/5/17                91/5/21

یاسر هاشمی                           امارات                       91/6/6                  91/6/27

یاسر هاشمی                          امارات                        91/6/29                 فعلا بازنگشته است

فرشته هاشمی                       ترکیه                               91/2/5                   91/2/11                     بازگشت از امارات

فرشته هاشمی                       آلمان                                    91/4/18             91/5/8

فرشته هاشمی                      امارات                                91/5/24               91/5/25

فرشته هاشمی                      امارات                           91/6/7                        91/6/22

فائزه هاشمی                         آلمان                              90/12/27                  91/1/11

فائزه هاشمی                         قبرس                            91/4/22                        91/4/29             بازگشت از ترکیه

فائزه هاشمی                         آلمان                              91/5/12                       91/5/29+ نوشته شـــده در جمعه 91/6/31ساعــت 7:36 صبح تــوسط عباس | نظر