سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پر می زند دلم برای شهاذت ولی گیر م هوای پرزدنم هست کو پر پر

                                     بسمه تعالی

پر می زند دلم برای شهاذت  ولی            گیر م هوای پرزدنم هست کو پر پرواز

 


+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/7/18ساعــت 4:32 عصر تــوسط عباس | نظر