سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حجـــآب محدودیـ ـت است آرے امـــــآ...بَـــرآے چـــشم هآے شیـــ

بسمه تعالی

مَـ ـن مــے نــویـ ـسَــم تــآ بــدآنـــے تـــو
حجـــآب مَحــــدودیـ ـت اســـت آرے
امـــــآ...
بَـــرآے چـــشم هآے شیــــطآنـــے...!+ نوشته شـــده در سه شنبه 91/7/18ساعــت 4:39 عصر تــوسط عباس | نظر