سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آقای عسگر اولادی؛ اگر موسوی و کروبی مجرم نیستند پس مردمی که 9 دی
به نظر می رسد یکی از علل اصلی ریزش پایگاه اجتماعی این طیف سیاسی طی سالهای اخیر نداشتن مواضع هوشمندانه، صریح و شفاف چهره های اصلی آن می باشد به گونه ای که در انتخابات سال 88 نیز برخی از سران شناخته شده این جریان سیاسی، ترجیح دادند با سکوت در فتنه و یا اظهارات دوپهلو، عملا رو به تطهیر عملکرد فتنه گران بیاورند.

+ نوشته شـــده در چهارشنبه 91/10/27ساعــت 9:8 صبح تــوسط عباس | نظر