سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تطهیر فتنهگران به یک جریان تبدیل شده است/ هنوز سه سال از 9 دی نگ

تطهیر فتنه‌گران به یک جریان تبدیل شده است/ هنوز سه سال از 9 دی نگذشته برخی مشغول عوض کردن جای متهم و شاکی هستند من از این تریبون می بینم که تطهیر فتنه‌گران تبدیل به یک جریان می شود. در غیر این صورت من این مسئله را مطرح نمی‌کردم اما من احساس خطر می‌کنم و می‌گویم شما مردم درست عمل کردید و با بصیرت وارد میدان شدید.


+ نوشته شـــده در شنبه 91/10/30ساعــت 9:0 صبح تــوسط عباس | نظر