سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تقدیر الهی

تیر تقد یر تو بر قلب هدف راست  نشیند هرچند هد ف ازپس از پیش سپر داشته باشد


+ نوشته شـــده در سه شنبه 89/8/11ساعــت 9:8 صبح تــوسط عباس | نظر