سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
شعر بسیار زیبای عربی برای جلیلی/ فلیس للسعیدمن بدیلی // فکلنا فی

بسمه تعالی

92213

شعر بسیار زیبای عربی برای جلیلی/

فلیس للسعیدمن بدیلی // فکلنا فی هذه سبیلی //// انظر الی CNN و BBC // فکلهم یخاف من جلیلی


+ نوشته شـــده در سه شنبه 92/3/21ساعــت 11:3 صبح تــوسط عباس | نظر