سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تردید؛ رمز ناکامی اصولگرایان/ تردید عمومی نسبت به حل مشکلات توسط
بسمه تعالی
پیام حماسه 92: تردید؛ رمز ناکامی اصولگرایان

 

 

ا

یاسر انصاری

اگر تردید عمومی نسبت به دولتمردان را یکی از ریشه‎های رفتار انتخاباتی حماسه 92 بدانیم که البته ناشی از آگاهی مردم نسبت به انحراف دولت دهم از مسیر ولایت و بی‎توجهی به حل مشکلات مردم در دو سال گذشته بود و درون خود نوعی بدبینی عمومی را نسبت به  دوگانگی رفتار و عمل در دولت ایجاد کرد، باید توجه داشته باشیم که در این انتخابات شاهد نوع دیگری از تردید نیز بودیم.

تردید در میان خواص اصولگرایان در شکلی بی‎سابقه قبل از انتخابات بروز کرد این نوع تردید ریشه در عدول از منطق رفتار انتخاباتی اصولگرایی یعنی «اصل انتخاب اصلح»  و وارد شدن در «تردیدگاه نظرسنجی و ائتلافهای سیاسی» داشت. با این خطای راهبردی که شائبه سازماندهی شده بودن توسط برخی عناصر جبهه اصولگرایی را در اذهان نیروهای خودی ایجاد می‎کرد عملا نیروهایی که بایستی خود بخشی از آفرینش حماسه سیاسی و منشاء الهام بخشی در جامعه مخاطبین خود باشند بجای معرفی و تبلیغ کاندیدای اصلح مورد نظر خود که برای خود و جامعه مخاطبینشان حجت شرعی محسوب می‎شد و ضمن تشویق به افزایش مشارکت نسبت رای بیشتری را هم به سرجمع اصولگرایی می افزود، صرفا براساس محاسبات مادی هرکس به دنبال نظرسنجی و  پیشگویی زمان ائتلاف فرضی فلان نامزد با نامزد دیگر و گمانه زنی برای پیدا کردن صالح مقبول بود.

بدین‎سان نیروهای فعال جبهه خودی که هریک باید همچون گلوله انرژی به میان مردم شهر و روستا و اقشار مختلف ملت می‎رفت، هریک در کنج بیعملی تردید منتظر مشخص شدن مقبول فرضی از دل نظرسنجی‎های مادی و یا ائتلاف‎های موعود و موهوم  تا روز رای گیری شده و در بهترین حالت تبدیل به تماشاگرانی برای حماسه سازی دیگران شدند.

این یعنی تقلیل ماموریت شبکه توده ای از مبلغان پیام انقلاب اسلامی تا سطح عده ای تک نفر رای دهنده عادی نه به اصلحی که خود قبول دارد و به معرفی آن افتخار می‎کند بلکه به  مقبولی هر لحظه مورد تردید که از روی اضطرار و از ترس بدتر شدن اوضاع و آسمان ریسمان بافی‎های مادی و سیاسی باید تازه شخص خود را قانع کند که به وی رای دهد یا خیر.

متاسفانه هشدار دو روز قبل از انتخابات رهبری عزیز مبنی بر انتخاب براساس حجت شرعی، توکل و دوری از محاسبات مادی [که دیگران بهتر انجام می‎دهند] هم حتی عده ای از مدعیان اصولگرایی را به خود نیاورد و همچنان تحلیل‎های مادی و بازی در زمین دیگران را ادامه دادند.

نهایتا این فضای تردید بود که بسیاری از اصولگرایان را از ریشه های محکم خود یعنی از انجام تکلیف برمبنای حجت شرعی باز داشت و طبیعتا فضای فارغ از انجام تکلیف الهی مستعد این است که به راحتی در پازل دیگران توسط رسانه ها و ماهواره مورد تاثیرگذاری و جهت دهی قرار گیرد.

قطعا فارغ از نتیجه، این انتخابات آزمونی بود برای اصولگرایی همه دوستان اصولگرا و برنده واقعی آن کسانی بودند که باوجود وساوس و تبلیغات خودی و غیرخودی از مسیر انجام تکلیف شرعی غافل نشدند و با احتساب نتیجه آن درواقع فرصتی است برای مرور خطاها و رفع نقاط ضعف و تقویت جبهه مردمی پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی و ایجاد ظرفیت‎های جدید درون نظام اسلامی در مسیر تمدن اسلامی.

طی دو- سه سال گذشته با مشاهده اعوجاجات متعدد در رفتار دولتمردان، خوشبختانه مردم انقلابی کشور به خوبی درک کرده اند که سرنوشت خود را  به سرنوشت دولت‎ها گره نزنند بلکه از ظرفیتهای هر دولت برای پیشبرد مسیر انقلاب اسلامی بهره ببرند و با حفظ هوشیاری و بصیرت رفتار دولتمردان منتخب خود را با توجه به معیارهای رهبری عزیز بسنجند و مطالبه کنند.


+ نوشته شـــده در یکشنبه 92/3/26ساعــت 12:32 عصر تــوسط عباس | نظر